obalanserad

obalanserad
• labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • obalanserad — adj (obalanserat, e) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • osäker — • otillförlitlig, opålitlig, ovederhäftig, onöjaktig, felaktig law • labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil • instabil, osäker, ostadig, vacklande • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig • förlägen, generad,… …   Svensk synonymlexikon

  • ostadig — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • föränderlig, ostadig, växlande, obeständig, variabel, fluktuerande, mutabel law • labil, ostadig, osäker, vacklande, obeständig, obalanserad, instabil • vinglig • labil, ostadig, osäker, vacklande,… …   Svensk synonymlexikon

  • instabil — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil …   Svensk synonymlexikon

  • labil — • labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil …   Svensk synonymlexikon

  • obeständig — • föränderlig, ostadig, växlande, obeständig, variabel, fluktuerande, mutabel • tillfällig, kortvarig, kortlivad, obeständig, ovaraktig, ilande, momentan, temporär • förgänglig, obeständig, ovaraktig, flyktig, fåfänglig, jordisk • labil, ostadig …   Svensk synonymlexikon

  • vacklande — • instabil, osäker, ostadig, vacklande • svävande, osäker, vacklande, tvekande, vag, tvivelaktig • ostadig • instabil, osäker, ostadig, vacklande, fladdrig • labil, ostadig, osäker, vacklande, obalanserad, instabil • hållningslös, karaktärslös,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”